Pojęcie energii jest bardzo szerokie. rozmawiając o niej wolno mieć na myśli np. energię chemiczną nagromadzoną w wiązaniach powstających pomiędzy atomami budującymi cząsteczką cukru, albo energię mechaniczną potrzebną do wtrącenia w ruch na przykład roweru. Bez względu od tego z jakim typem energii mamy styczność, jej działanie zbiega się do 2 sposobów: przenoszenia energii a także jej przemiany. Przekazywanie energii jest zdarzeniem polegającym na wysyłaniu dowolnej jej części z jednego miejsca w inne. Istnieje wiele źródeł, z których da się otrzymać energię stosowaną w przemyśle, służącą do nagrzewania, czy oświetlania domów. Niestety po jakimś czasie żródła te, z jakich dotychczas wydobywaliśmy energię zużyją się. W związku z tym coraz częściej szuka się alternatywnych jej pochodzeń. przypuszcza się, że w przyszłości będzie można czerpać energię z takich źródeł jak: wiatr i woda, słońce, źródła geotermalne lub ciepło zgromadzone we wnętrzu skorupy ziemskiej. 1. Energia pozyskiwana z wiatru i wody. Wiejący wiatr jest niczym innym, jak tylko, poruszającymi się z dużą szybkością masami powietrza. Energia pozyskiwana z siły wiatru jest przeobrażana w szczegółowo do tego celu przystosowanych turbinach wiatrowych. Nie powodują one zagrożenia dla środowiska, na skutek ich pracy nie powstają żadne spaliny, ale ich generatory pracują dość głośno. Wiatraki poruszane wiatrem nie są również miłym dla oka widokiem. Wiatraki napędzane siłą wiatru nie są nowym wynalazkiem. Już Persowie żyjący w VI w naszej ery, wykorzystywali młyny wiatrowe (wiatraki) do mielenia ziaren. Pierwsze wiatraki używane w Europie były wiatrakami kozłowymi, inaczej obrotowymi. Wraz z upływem czasu ludzie wymyślali nowe sposoby na to jak wykorzystać energię wiatru. Używali wiatraków, z tak opracowanym systemem przekładek, aby mogły unosić worki napełnione ziarnem. W Holandii stosuje się wiatraki w celu osuszenia regionów sąsiadujących z morzem. Mimo, iż wiatraki posiadają wiele plusów, to jednak ich główną wadą, jest uzależnienie ich działania od warunków pogodowych. Jeżeli danego dnia nie wieje wiatr korzystanie z takich urządzeń jest niemożliwe. Mimo to w wielu krajach nadal funkcjonują młyny napędzane wiatrakami. W pewnych regionach karierę robią, wprawiane w ruch siłą wiatru, pompy łopatkowe, stosowane do pompowania wody, z niejednokrotnie bardzo głębokich studni. Wspomniane urządzenia pompujące, określa się wiatrakami, choć w zasadzie są one silnikami lub pompami czerpiącymi energię z wiatru. Standardowy silnik napędzany wiatrem jest zbudowany z koła o średnicy wynoszącej około 4 m, do jakiego przytwierdza się około dwudziestu, odpowiednio wyprofilowanych stalowych łopatek. Zaletą energii elektrycznej produkowanej przez wiatraki poruszane wiatrem jest to, że z ekologicznego punktu widzenia jest ona czysta. Czyli przy jej powstawaniu nie stosuje się paliw, a co za tym idzie nie wytwarza się spalin. Również energia generowana z wody jest "czysta ekologicznie". Energia, która wprawia w ruch koła wodne, powstaje pod wpływem przepływu wody, wynikającego z różnicy poziomów górnego oraz dolnego biegu rzeki. Istnieje dziś klika elektrowni wodnych, w jakich turbiny generatora prądu są napędzane wodą niesioną przez rzeki. Projekty zmierzające do wykorzystania pokładów energii niesionych przez fale morskie i oceaniczne, znajdują się na razie w fazie eksperymentalnej. 2. Energia słoneczna. Do powierzchni naszej ziemi dochodzi co roku gigantyczna ilość energii. Jest ona około dziesięć razy większa od ilości energii jaka jest zawarta we wszystkich pokładach paliw kopalnych i rezerwach uranowych odnalezionych na świecie. Energię słoneczną można wykorzystywać podobnie jak w elektrowniach, jak i prywatnych domostwach. Mniej więcej 50% promieniowania emitowanego przez Słońce dociera bezpośrednio do jej powierzchni. Energię słoneczną użytkuje się w niektórych krajach w celu zaopatrzenia w nią akcesoriów gospodarstwa domowego. Aby można było z niej skorzystać także w nocy, można magazynować energią słoneczną w akumulatorach. Warto wspomnąć, że ilość energii, którą pozyskuje się z baterii słonecznych, zależy jedynie od siły padającego na nie światła słonecznego, a nie od temperatury jaka panuje na ziemi. Możne więc montować baterie słoneczne nawet w regionach, znajdujących się blisko bieguna. 3. Energia geotermalna. Określenie energia geotermalna odnosi się do energii cieplnej zgromadzonej w wodach geotermalnych. Źródłem ogrzewającym wody podziemne jest ciepłe wnętrze naszej planety, można więc przypuszczać, że z tej energii można przez cały czas korzystać. Aby wydobyć wody geotermalne, należy wykonać odwiert na głębokość na której występują gorące wody, a następnie w niedalekiej odległości od pierwszego odwiertu wykonać kolejny, poprzez który da się pobierać wodę geotermalną. Uzyskana w ten sposób energia może być zużyta np. do ocieplania mieszkań. Byłoby wspaniale, jeżeli w niedalekiej przyszłości zwiększył się popyt na alternatywne źródła energii i użycie pozyskiwanej z nich energii. Bez wątpienia czynnikiem w dużej mierze ograniczającym wykorzystanie energii geotermalnej, słonecznej, wodnej, czy energii wiatru jest wysoka cena wymaganych do jej przetwarzania instalacji. Bez wątpienia dużą korzyścią analizowanych wyżej źródeł energii jest to, że są one całkowicie niegroźne dla środowiska naturalnego. I może właśnie ten fakt będzie miał duże znaczenie o wzroście ich popularności w niedalekiej przyszłości.

Szablon © Phoenixa z Layout Bases
Przy korzystaniu ze stron :
pattern 1 | pattern 2 | Texture 1 | Photo 1 | google WebFonts